Người đẹp trong quân đội Triều Tiên

Uncategorized | Cập nhập 02/05/2013 - 20:04

Cô tốt nghiệp trường nghệ thuật quân đội Triều Tiên và hoạt động văn nghệ trong quân đội nhân dân Triều Tiên, cấp bậc trung úy.

 Theo Internet

Xem thêm:

Tin tức gần đây