Người đẹp trong quân đội Triều Tiên

Uncategorized | Cập nhập 02/05/2013 - 20:04

Hiện đại, năng động và gợi cảm là những từ dùng để mô tả nữ quân nhân Kim Yu-Ji.

Cô tốt nghiệp trường nghệ thuật quân đội Triều Tiên và hoạt động văn nghệ trong quân đội nhân dân Triều Tiên, cấp bậc trung úy.

Người đẹp trong quân đội Triều Tiên 17jpg1367475486

Người đẹp trong quân đội Triều Tiên 211jpg1367475487

Người đẹp trong quân đội Triều Tiên 310jpg1367475487

Người đẹp trong quân đội Triều Tiên 46jpg1367475487

Người đẹp trong quân đội Triều Tiên 56jpg1367475488

Người đẹp trong quân đội Triều Tiên 65jpg1367475488

Người đẹp trong quân đội Triều Tiên 73jpg1367475488

Người đẹp trong quân đội Triều Tiên 82jpg1367475489

Người đẹp trong quân đội Triều Tiên 91jpg1367475489

Người đẹp trong quân đội Triều Tiên 101jpg1367475490

Người đẹp trong quân đội Triều Tiên 112jpg1367475490

Người đẹp trong quân đội Triều Tiên 12jpg1367475491

Người đẹp trong quân đội Triều Tiên 13jpg1367475491

 Theo Internet

Xem thêm:

Tin tức gần đây