Người đẹp trong quân đội Triều Tiên

Người đẹp | Cập nhập 02/05/2013 - 20:04

Hiện đại, năng động và gợi cảm là những từ dùng để mô tả nữ quân nhân Kim Yu-Ji.