Hài hước với những bức ảnh chế tự sướng không đúng lúc

Cười | Cập nhập 20/05/2013 - 23:55

Những mong muốn giản dị lại được hiện thực hóa một cách quá xa vời và kì vọng của khổ chủ.